Turystyka kwalifikowana


turystyka kwalifikowana

turystyka kwalifikowanaTurystą może być każdy – wystarczy odpowiednio oddalić się od swojego miejsca zamieszkania. Jednak mało kto wie, że można stać się „profesjonalnym” turystą. Na czym polega turystyka kwalifikowana?

 

Turystyka piesza: nizinna i górska, narciarska oraz wodna: kajakowa, motorowa i żeglarska – to specyficzna grupa. W odróżnieniu od turystyki poznawczej (czyli polegającej na zwiedzaniu nowych miejsc) czy wypoczynkowej tutaj bardziej liczy się aktywna rekreacja sportowa, chęć sprawdzenia siebie, gotowość podjęcia wysiłku i ambicja, by zdobywać kolejne odznaki turystyczne.

 

Turystyka kwalifikowana nie jest dla wszystkich. Nie ma tu miejsca na niedzielnych turystów, którzy dla kaprysu wejdą sobie pod górkę. Turysta kwalifikowany jest jak sportowiec: on chce się doskonalić, zdobywać kolejne punkty, dokonywać wyczynów.

 

Bardzo ważne są też cechy osobowościowe: taki turysta wie, jak się zachować na szlaku, szanuje miejscowe obyczaje i ludzi, nie śmieci, wie, jak się zachować w górach czy na nizinie. Potrafi udzielić pierwszej pomocy i wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Wiedzę tę zdobywa podczas wyjazdów z wykwalifikowanymi przewodnikami, którzy poświadczają, że odbył on daną trasę.

 

Turystyka kwalifikowana to jedna z najważniejszych form działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Jego działacze organizują wyjazdy, na których pretendent do danej odznaki turystycznej musi wykazać się nie tylko umiejętnościami fizycznymi, ale również wiedzą na temat trasy, którą wędruje: znać nazwy pobliskich szczytów, historię zabytków, charakterystyczne punkty orientacyjne na danej trasie.

 

Nikt nie zostaje turystą kwalifikowanym na własną rękę, dlatego w całym kraju powstają grupy turystyczne – nieformalne i zorganizowane – które dbają o jakość szkoleń oraz rozsądną organizację wypraw. Grupy mogą współpracować (organizując zloty turystyczne – na przykład Bacowanie w Gorcach) lub rywalizować (organizując biegi na orientację, gdzie za pomocą mapy należy odszukać w terenie ukryte punkty konkursowe).

 

Turystyka kwalifikowana to jedna z bardziej wymagających dyscyplin turystyki, ale zarazem dająca naprawdę dużo satysfakcji. Ciekawostką jest to, że wdrożenie programu turystyki kwalifikowanej  w domach poprawczych odniosło wymierny sukces resocjalizacyjny. Młodociani, którzy wspólnie znoszą trudy wędrówki, wspólnie dbają o obozowisko, zachowanie na szlaku i pomoc w sytuacjach kryzysowych nabierają przekonania, że ich los zależy jedynie od nich, mają satysfakcję z dokonania czegoś w życiu, a także nabierają zaufania do swoich umiejętności i innych ludzi.

 

Jeśli chcesz być kimś więcej, niż niedzielnym turystą, zgłoś się do najbliższego oddziału PTTK.