Jak zareklamować nieudane wakacje?


wakacje za granicą

wakacje za granicąUrlop kojarzy się z wypoczynkiem i odreagowaniem stresów z całego roku. Co zrobić, by wymarzony wypoczynek nie zakończył się katastrofą?

Przed wyborem oferty danego biura podróży warto sprawdzić, czy przedsiębiorca ten działa legalnie. Jak to zrobić? Wystarczy sprawdzić, czy przedsiębiorca wpisany jest do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urzędy Marszałkowskie.

Wpis ten potwierdza, że dane biuro podróży ma gwarancję bakową lub ubezpieczeniową albo umowę ubezpieczenia, które w przypadku bankructwa przedsiębiorcy, umożliwiają pokrycie kosztów powrotu uczestników wycieczki do miejsca jej rozpoczęcia.

Dokładnie czytaj umowę z biurem podróży

Wiedza na temat klauzul niedozwolonych jest bardzo przydatna. Jeżeli w umowie o świadczenie usług turystycznych znajdzie się postanowienie wywołujące takie same skutki, jak jedno z postanowień widniejących w rejestrze, zgodnie z prawem nie jest ono wiążące dla stron kontraktu.

Obecnie w rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się blisko 3,3 tys. postanowień, z których blisko  tysiąc (995) związanych jest z turystyką. Jest to najliczniejsza grupa pod względem podziału na branże. W analizie umowy z biurem podróży bezpłatnie pomagają rzecznicy konsumentów, którzy urzędują w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych?

wakacyjny wyjazdCzy można zareklamować wycieczkę?

Każdą wycieczka, nawet tą kupioną z różnymi bonusami, w przypadku nieprawidłowości można i warto reklamować. Na reklamację nieudanej wycieczki ma 30 dni od dnia jej zakończenia.

Zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na morze, gorszy standard hotelu, a nawet hałas w nocy – takie nieprawidłowości też można reklamować. W oszacowaniu odszkodowania pomocna będzie tabela frankfurcka – jest to dokument nieoficjalny. Na jego podstawie np. za awaria klimatyzacji w hotelu może zmniejszyć cenę wycieczki nawet o 20 proc.

Jakie przysługują ci prawa na wakacjach?

Na stronach internetowych instytucji, urzędów i organizacji  można znaleźć potrzebne informacje, o których warto pamiętać przed planowaniem urlopu.

Tutaj znajdziesz pomoc:

* porady prawne dotyczące umów – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

* prawa dziecka podczas wakacji – Rzecznik Praw Dziecka,

* rady dla rodziców wysyłających swoje dziecko na kolonie czy obóz – Ministerstwo Edukacji Narodowej

* jak bezpiecznie korzystać z bankomatu i co zrobić aby zabezpieczyć mieszkania przed złodziejami – Komenda Główna Policji.

* jak chronić swoje dane osobowe podczas wakacji – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

* jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne – Rzecznik Ubezpieczonych.,

* połączenia telefoniczne za granicą – Urząd Komunikacji Elektronicznej,

* o towarach spoza Unii Europejskiej zwolnionych z cła oraz o obowiązku podatkowym osób pracujących w czasie wakacji za granicą  Ministerstwo Finansów,

* prawa pasażerów poszkodowanych przez linie lotnicze – Urząd Lotnictwa Cywilnego,

* co warto wiedzieć przed i w trakcie podróży koleją, jakie prawa przysługują pasażerowi oraz czego może oczekiwać od przewoźnika – Urząd Transportu Kolejowego,

* jak sprawnie dotrzeć do celu i nie utknąć w korkach – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

* rady dla odbiorców energii przed wyjazdem na wakacje – Urząd Regulacji Energetyki,

* bezpieczny wypoczynek nad wodą – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,

* jak spędzić wakacje w zgodzie ze środowiskiem  – Ministerstwo Ochrony Środowiska,

* o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego – Narodowy Fundusz Zdrowia.