Czym jest rekreacja?


aktywność fizyczna

rekreacjaPojęcie rekreacji jest oczywiste, ale kiedy się głębiej zastanowić, nie potrafimy dokładnie powiedzieć, co ono oznacza. Intuicyjnie wiemy, że jest to coś innego, niż praca. Jaka jest dokładnie definicja rekreacji?

 

Bardzo często utożsamiamy rekreację z aktywnością ruchową. Jest to jednak tylko część prawidłowej definicji. Nie trzeba się pocić, żeby oddawać się rekreacji! Definicja jest dość szeroka i obejmuje wszelką aktywność umysłową lub/i fizyczną, którą podejmujemy poza obowiązkami społecznymi, zawodowymi czy domowymi.

 

Jak a więc jest różnica między rekreacją a odpoczynkiem? Kluczem jest tu słowo „aktywność”, czyli działanie. Leżenie plackiem na plaży, czy popołudniowa drzemka jest formą odpoczynku, a nie rekreacji. Podobnie ma się rzecz z nauką – jeśli czytamy podręcznik, by otrzymać dobrą ocenę, to jest to nasz obowiązek, za to jeśli czytamy go, by poszerzyć wiedzę, jest to forma rekreacji. Podstawą rekreacji jest dobrowolność podjęcia aktywności.

 

Rekreacja ma na celu nasz rozwój – czy to fizyczny, czy intelektualny. Wymaga włożenia jakiegoś wysiłku, jednak robimy to nie z obowiązku, ale dla przyjemności. Napędem rekreacji jest ciekawość i pragnienie nowych wrażeń. Jest to bardzo twórcza i potrzebna człowiekowi dziedzina.

 

W dzisiejszych czasach rola rekreacji jest niezwykle ważna w profilaktyce stresu, chronicznego zmęczenia i wypalenia zawodowego. Odpowiednia forma aktywnego wypoczynku pozwala nam zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, choroba wieńcowa).

 

Szczególną formą rekreacji jest rekreacja turystyczna, wycieczkowa. Łączy ona w sobie aktywność fizyczną i psychiczną, pozwalając umysłowi chłonąć nowe rzeczy podczas spaceru czy wędrówki. Najlepsze efekty profilaktyczne osiąga się właśnie poprzez łączenie obu typów rekreacji.

 

Współcześnie organizacja rekreacji na skale masową jest różnie realizowana przez poszczególne państwa. W Polsce organizacjami wspierającymi aktywną rekreację są między innymi: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), Ludowe Zespoły Sportowe (LZS), Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF), wszelkiego rodzaju kluby i organizacje gminne, powiatowe czy miejskie. Większość z nich działa aktywnie w szkołach, tworząc kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

 

W architekturze terminem „rekreacja” określa się przestrzeń w budynku szkolnym lub poza nim, gdzie przebywają uczniowie podczas przerw między lekcjami.